Fils inductors de col·lagen (tensors)

Es tracta de fils fins reabsorbibles, de polioxanona (PDO), material segur que en medicina s’usa per a les cirugies cardíaques.

S’insereixen en la dermis per estimular el fibroblast, que és la cèl·lula encarregada de fabricar col-lagen perquè estigui a ple rendiment. 

L’objectiu és crear així una xarxa de tensió i suport del teixit per prevenir i tractar la flacciditat de la pell tant facial com corporal, millorant així la seva qualitat.

Es realitza una sessió, i a les 4 ó 6 setmanes es fa un control per valorar un tractament de reforç en segons quines àrees. 

El fil es reabsorbeis al 6 mesos i desapareix, però el seu efecte redensificador perdura fins a l’any, en funció de la resposta metabòlica de cada pacient. 

S’aplica prèviament anestèsia tòpica en l’àrea a tractar. 

La sessió, aproximadament dura 1 hora.